Uppdrag

Exempel på uppdrag som vi har haft de senaste åren:

Hotell Kittelfjäll

Systemutveckling, design och animationer i samarbete med Kittla. Sidan är utvecklad i Joomla.

Länk: Hotell Kittelfjäll

Botniabanan och miljön

Utveckling av Botniabanan’s interna miljösystem. Systemet är utvecklat i ASP och MS SQL Server.

Förbättringsportalen

Systemutveckling och design av Förbättringsportalen. Ett internt ärendehanteringssystem på Botniabanan AB. Utvecklingsmiljö ASP och MS SQL Server.

Prio

Projektledning och design av dokumenthanteringssystemet Prio.

Marklösen GIS

Projektledning och design av ett GIS verktyg för hantering av marklösenärenden. Systemet är utvecklat i VB, Mapobjects, ASP och MS SQL Server.

MailModeller

Projektledning, systemutveckling och design av MailModeller. Mailmodeller är ett automatiserat informationssystem som identifierar olika parter i ett projekt och anpassar ny information efter deras behov.

Arena Botnia

Projektledning, systemutveckling och design av Arena Botnia. Ett Internet baserat ärendehanteringssystem. Utvecklingsmiljö ASP och MS SQL Server.

Lämna ett svar