Julmarknad på Römerberg

Tysklands popularitet ökar stadigt bland europeiska turister

Posted on Posted in Resor

Det ökande intresset för resmålet Tyskland återspeglas även i övernattningsstatistiken: Enligt Statistisches Bundesamts slutgiltiga siffror har man under perioden januari till september registrerat 62 miljoner internationella övernattningar i logi-anläggningar med tio bäddar eller fler. Det är 3,2 miljoner fler övernattningar än under samma period föregående år och motsvarar en ökning på 5,3 procent.

Iris Gleicke, turismrepresentant för den tyska förbundsdagen samt parlamentarisk statssekreterare på departementet för näringsliv och energi, lovordar Tysklands incomingturism: – Andelen internationella övernattningar har fram till slutet av tredje kvartalet fortsatt att växa i förhållande till den totala övernattningsvolymen. Jag är mycket nöjd över den positiva utvecklingen och siffrorna bekräftar resmålet Tysklands framgångsrika marknadsföring utomlands. Incomingturismen har ett högt anseende och ger ständigt nya impulser till Tysklands turistnäring i stort. Och detta trots att den ekonomiska utvecklingen i tidigare snabbväxande marknader som Kina och andra tillväxtmarknader har försvagats avsevärt.

Enbart siffrorna för semestermånaderna juni, juli, augusti och september med 35 miljoner utländska övernattningar överträffar det sammanlagda resultatet från föregående år med 6,4 procent. Tyskland är bilens förlovande land när man vill ta sig runt och turista. Det finns många bolag att hyra ifrån i Tyskland, lättast jämför man och bokar via nätet från sajter som t.ex. www.hyrabiltyskland.se. Jämförelsesajter som inriktar sig helt mot den tyska marknaden.  Från Sverige har 1 401 672 övernattningar registrerats under januari till september 2015, vilket motsvarar en ökning på 4,1 procent jämfört med samma period i fjol.

Petra Hedorfer, styrelseordförande för Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT), förklarar det förväntade årsresultatet: – Siffrorna från IPK visar att Europa fortfarande spelar en stor roll som Tysklands viktigaste källmarknad. Antalet övernattningar fram till slutet av september avrundar den enastående sommarsäsongen. Tack vare den senaste tidens ökningstakt har vi redan vid slutet av tredje kvartalet uppnått vår tillväxtprognos på 3 till 4 procent för år 2015. Detta är i sin tur goda förutsättningar för ännu ett rekordresultat för Tysklands incomingturism.

Lämna ett svar